GEOPRA

Poskytujeme komplexní geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodezie v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.

Dále se zabýváme zpracováním projektové dokumentace ve všech stupních v oblasti dopravních staveb.

Geodezie v katastru nemovitostí

Geometrické plány

zaměření budov
vytyčení, zaměření a rozdělení hranic
věcná břemena

Inženýrská a stavební geodezie

vytyčení budov
vytyčení hranic staveniště
kontrolní měření v průběhu výstavby
dokumentace skutečného provedení stavby

Speciální geodetické práce

vyhotovení 3D modelu pro stavební stroje k 3D nivelaci
zaučení  nových strojníků k 3D nivelaci
vklad do technických map měst a obcí

Mapování a podklady pro projekty

digitální mapové podklady pro projektování- výškopis pro projektanty
určení přesných souřadnic pomocí GNSS- RTK, přesnost cm

Partneři a zákazníci

Lama reality Dekorstav Chádek & Tintěra Bohumínská stavební Obec Bolehošť

© 2019-2020 GeoPra